Ellab Validator

Leje af E-ValTM Pro validator hos Confirm

E-ValTM Pro er en validator fra Ellab som kan benyttes ved eksempelvis temperaturstudier. E-ValTM Pro er en lille kompakt validator som med sine kun 3 kg kan benyttes de fleste steder. På trods er størrelsen er validatoren udstyret med et stort display, hvorpå valideringen kan opsættes. Der er mulighed for at real-time data og grafer under valideringen. E-ValTM Pro kan monteres med op til 40 stk. termoelementer, som kan kalibreres med en nøjagtighed ned til ±0,2°C. Frekvensen på dataopsamling kan indstilles til mellem 1 sekund og 24 timer.

Udover temperaturmapping kan E-ValTM Pro benyttes til mapping af tryk, relativ luftfugtighed, ledningsevne samt CO2.

Validator med 40 samtidige målepunkter

Udlejning af Ellabs validator E-ValTM Pro, som kan leveres med op til 40 stk. termoelementer, som er kalibreret indenfor det af kunden specificerede område.

E-ValTM Pro er kompatibelt med rapporteringssoftwaren ValSuiteTM Pro som kan generere professionelle rapporter, med mange individuelle løsningsmuligheder, heriblandt f.eks. beregning af F0 værdier og grafer.

Confirm kan stå for hele projektet, med opsætning, drift og nedtagning af udstyret, samt rapportering. Det er også muligt at leje validatoren alene.

Vores målsætning er…

At kunden opnår inspektionsparathed for det mappede udstyr og at kunden føler sig i gode hænder ved leje af E-ValTM Pro hos Confirm.

E-ValTM Pro kan benyttes ved validering af bl.a.:

  • Frysere/fryserum
  • Køleskabe/kølerum
  • Inkubatorer
  • Autoklaver
  • Lagerbygninger
  • Ovne

Det får du og din virksomhed ud af at leje E-ValTM Pro af Confirm

Ved leje af E-ValTM Pro hos Confirm får I kvalificeret udstyr af høj kvalitet som lever op til FDA guidelines og gældende GMP-standarder. Confirm har stor erfaring indenfor termisk validering og tilbyder også support samt konsulentydelser til hele eller dele af kvalificeringen/valideringen, heriblandt også dokumentationen.

Kontakt os på 7070 7686 for en individuel løsning samt pris tilpasset jeres behov.